Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia przyrodnicza w kraju.  Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej. W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego – znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej. Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych Read more about Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu[…]

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał w 1945 r. i jest obecnie największą uczelnią Polski Północnej zarówno pod względem potencjału naukowego, jak i liczby absolwentów. Uczelnię tworzy 17 wydziałów (w tym trzy medyczne w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii. Wydziały oferują kandydatom łącznie ponad sto kierunków studiów: humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych i medycznych. Na wszystkich rodzajach studiów kształci się blisko Read more about Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu[…]

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad trzydzieści tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.  Na uczelni proponowane są zróżnicowane formy kształcenia. Część z nich ma charakter interdyscyplinarny, niektóre mogą być realizowane we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, krajowymi i zagranicznymi (w tym poprzez programy wymiany studentów MOST, ERASMUS). Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 74 kierunkach studiów w zakresie Read more about Uniwersytet Gdański[…]

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnia z tradycją 1952 – powstaje Technikum Wychowania Fizycznego 1957 – przy TWF powstaje Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego 1969 – TWF uzyskuje status uczelni wyższej i przyjmuje nazwę Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego 1973 – WSWF przyjmuje imię oświeceniowego filozofa Jędrzeja Śniadeckiego 1981 – Read more about Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku[…]

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie ok  4000 studentów na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia kształcąc od lat humanistów i pedagogów coraz intensywniej kładzie nacisk na poszerzanie oferty edukacyjnej o kierunki medyczne, inżynierskie oraz praktyczne, które stwarzają absolwentom szerokie perspektywy na rynku pracy. Już od przyszłego roku akademickiego w ramach priorytetowego projektu Słupski Ośrodek Akademicki można będzie studiować, m.in. takie specjalności jak: projektowanie Read more about Akademia Pomorska w Słupsku[…]

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin Internet: www.usz.edu.pl Biuro ds. rekrutacji Tel.: +48 91 444 11 60 E-Mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl Uniwersytet Szczeciński: – największa uczelnia na Pomorzu zachodnim – blisko 17 tys. studentów – ok. 60 kierunków studiów – wyjazdy zagraniczne – do wyboru ok. 120 uczelni w Europie – atrakcyjne stypendia i zapomogi dla studentów studiujących na zasadach Read more about Uniwersytet Szczeciński[…]

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 4 wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje 12 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe.

Politechnika Koszalińska

  Politechnika Koszalińska Kierując się hasłem „Student jest najważniejszy”, Politechnika Koszalińska stawia na rozwój, przyszłość i możliwie jak najlepsze – nowoczesne i najbardziej uniwersalne – wykształcenie swoich studentów. Politechnika Koszalińska jest jedyną publiczną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym i jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim oraz jedną z największych instytucji Koszalina. Kształci studentów na 25 kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. Studenci zdobywają stopnie: licencjata, Read more about Politechnika Koszalińska[…]

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje prawie 50 kierunków studiów na 10 wydziałach. Kształcimy z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych oraz ekonomicznych. Nasze programy kształcenia są ciągle dostosowywane do zmieniających się warunków gospodarczych.  Ponad 10,5 tys. studentów ma możliwość działania w prawie 100 kołach naukowych i 8 organizacjach studenckich. ZUT znajduje się na 7 pozycji pod względem miesięcznych wynagrodzeń  całkowitych absolwentów Read more about Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie[…]

OXFORDON – Studia w Anglii

  OXFORDON – Studia w Anglii OXFORDON Studia w Anglii Centrum Informacyjne w Polsce – bezpłatnie pomagamy w całym procesie rekrutacji od wyboru kierunku i uczelni poprzez złożenie podania, wniosków o dofinansowanie oraz akademik. Zapraszamy na indywidualne konsultacje podczas targów oraz warsztaty, na których dowiesz się więcej szczegółów, dlaczego warto rozważyć opcję studiowania za granicą. Warto wiedzieć, że: – Nie ma barier ekonomicznych ani formalnych. Trzeba „tylko” chcieć!!! – Read more about OXFORDON – Studia w Anglii[…]

Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa eXpert w nauczaniu zaocznym Licencjat | Inżynier | Magister | Podyplomowe dzienne | zaoczne | e-learningowe Gdańsk, Tczew, Słupsk, Koszalin, Olsztyn ADMINISTRACJA |  KRYMINOLOGIA | SOCJOLOGIA | PEDAGOGIKA | EKONOMIA | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU GOSPODARKA PRZESTRZENNA | TURYSTYKA I REKREACJA | EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH gsw.gda.pl Kontakt: SŁUPSK – Koszalińska Read more about Gdańska Szkoła Wyższa[…]

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

  Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie jest jednym z dziewięciu wydziałów i należy do największej grupy szkół biznesu. Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie szczyci się wieloletnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym. Jej osiągnięcia i wysoki poziom nauczania potwierdzają liczne rankingi, w których Uczelnia zajmuje czołowe miejsca. Nasza Uczelnia oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Wyższa Szkoła Bankowa Read more about Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie[…]

Szkoła Morska w Gdyni

  Szkoła Morska w Gdyni Pomaturalna Szkoła Morska kształcąca w zawodach: oficer nawigator statku morskiego, oficer mechanik statku morskiego. Nauka trwa 2,5 roku, w tym 12 miesięcy praktyki na statkach morskich. Jesteśmy pierwszą niepubliczną Szkołą morską policealną w Polsce.  Nasze wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy do ciągłego rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia. Krótka droga do celu. W zaledwie dwa i pół roku, po zdaniu egzaminów w Urzędzie Morskim, zostajesz Read more about Szkoła Morska w Gdyni[…]

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje już od ponad 20 lat. Kształcimy na dwóch kierunkach: administracja i praca socjalna. Administracja to pewna praca nie tylko w urzędach, administracji rządowej i samorządowej – ale także w różnego rodzaju firmach. W każdej z nich jest dział administracji. Potrzeba dobrze wykwalifikowanej kadry, która będzie znać przepisy administracyjne, będzie umiała dobrze się poruszać w tych zagadnieniach. Praca w administracji Read more about Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie[…]

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum Collegium Balticum in Szczecin jest uczelnią niepubliczną, która została założona w 1992 roku. SSW COLLEGIUM BALTICUM prowadzi kształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, praca socjalna, informatyka (studia inżynierskie) oraz studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika i bezpieczeństwo wewnętrzne. Oferta uczelni wzbogacona jest również o kursy, szkolenia oraz ogromy wachlarz studiów podyplomowych. Część studiów podyplomowych Read more about Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum[…]

Akademia Morska w Gdyni

  Akademia Morska w Gdyni Zdobądź zawód z przyszłością! 4 Wydziały, 8 Kierunków, 37 Specjalności Akademia Morska w Gdyni (AMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia Read more about Akademia Morska w Gdyni[…]

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się uczelnią. Kształci poszukiwanych specjalistów, znajdujących zatrudnienie m.in. w żegludze międzynarodowej i śródlądowej oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką morską. Studenci akademii uczą się na trzech wydziałach, na studiach inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Ze względu na specyfikę przyszłej profesji, studenci od pierwszych chwil mają kontakt z praktyczną nauką zawodu. W program nauczania wpisane są płatne praktyki, Read more about Akademia Morska w Szczecinie[…]