Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

W Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie ok  4000 studentów na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia kształcąc od lat humanistów i pedagogów coraz intensywniej kładzie nacisk na poszerzanie oferty edukacyjnej o kierunki medyczne, inżynierskie oraz praktyczne, które stwarzają absolwentom szerokie perspektywy na rynku pracy. Już od przyszłego roku akademickiego w ramach priorytetowego projektu Słupski Ośrodek Akademicki można będzie studiować, m.in. takie specjalności jak: projektowanie w automatyce i robotyce, przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa, gospodarka komunalnej i wodno-ściekowa, cybermedia, ochrona cyberprzestrzeni.
 
Warto podkreślić, że programy studiów opracowują wykładowcy AP wspólnie z przedstawicielami sektora biznesu oraz pracodawcami, u których studenci odbywają wielogodzinne  praktyki, przez co zyskują doświadczenie oraz kluczowe kompetencje zawodowe.  
 
Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych oraz laboratoryjnych, w których do dyspozycji studentów oddawany jest profesjonalny sprzęt audiowizualny, jak również liczne pomoce dydaktyczne.
 
Wykłady i ćwiczenia na wielu kierunkach studiów prowadzą profesorowie wizytujący z naukowych instytucji zagranicznych, np. z Niemiec, Rosji, Turcji, czy Wielkiej Brytanii, ale, co istotne, również praktycy-przedstawiciele sektora biznesu, którzy coraz liczniej zasilają kadrę wykładowców Akademii Pomorskiej.

Dodaj komentarz