Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje już od ponad 20 lat.
Kształcimy na dwóch kierunkach: administracja i praca socjalna.

Administracja to pewna praca nie tylko w urzędach, administracji rządowej i samorządowej – ale także w różnego rodzaju firmach. W każdej z nich jest dział administracji. Potrzeba dobrze wykwalifikowanej kadry, która będzie znać przepisy administracyjne, będzie umiała dobrze się poruszać w tych zagadnieniach. Praca w administracji to praca stabilna, rozwojowa i ciekawa. To także stałe zarobki, szansa na 13 pensję i opiekę socjalną. Dlatego praca w administracji cieszy się dużym powodzeniem.
Nasi absolwenci cieszą się dużym uznaniem pracodawców. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego absolwenci Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie po studiach już w 2- 3 tygodnie znajdują zatrudnienie. To bardzo krótko.

Praca socjalna – to dobry wybór, szczególnie teraz. To wymóg czasu. Społeczeństwo się starzeje, na rynek wchodzą duże zagraniczne podmioty, które budują nowoczesne domy opieki. Ponadto barometr zawodów pokazuje, że na rynku jest deficyt pracowników – opiekunów osoby starszej lub niepełnosprawnej. Ale Praca Socjalna to także szansa na zatrudnienie w centrach pomocy rodzinie, wydziałach spraw społecznych w urzędach, czy organizacjach pozarządowych. To zawód z przyszłością.
WSAP ukończyło ponad 6000 osób. Są wśród nich osoby z różnych środowisk: pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni, przedsiębiorcy. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej, są wśród nich burmistrzowie starostowie, wójtowie, dyrektorzy i prezesi. Studiują u nas zarówno osoby bezpośrednio po uzyskaniu matury, jak i osoby z doświadczeniem zawodowym.

W naszej ofercie znajdują się także studia podyplomowe i szkolenia. Prowadzimy akademik i stołówkę, zapewniając pełne zaplecze dydaktyczne i socjalne.

Zajęcia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej prowadzą doświadczeni prawnicy, praktycy, specjaliści pracujący zarówno w administracji jak i w biznesie.

Dodaj komentarz