Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia przyrodnicza w kraju.  Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej. W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego – znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej. Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych Read more about Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu[…]

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał w 1945 r. i jest obecnie największą uczelnią Polski Północnej zarówno pod względem potencjału naukowego, jak i liczby absolwentów. Uczelnię tworzy 17 wydziałów (w tym trzy medyczne w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy) oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii. Wydziały oferują kandydatom łącznie ponad sto kierunków studiów: humanistycznych, społecznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych i medycznych. Na wszystkich rodzajach studiów kształci się blisko Read more about Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu[…]

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad trzydzieści tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.  Na uczelni proponowane są zróżnicowane formy kształcenia. Część z nich ma charakter interdyscyplinarny, niektóre mogą być realizowane we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi, krajowymi i zagranicznymi (w tym poprzez programy wymiany studentów MOST, ERASMUS). Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie na 74 kierunkach studiów w zakresie Read more about Uniwersytet Gdański[…]

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku Uczelnia z tradycją 1952 – powstaje Technikum Wychowania Fizycznego 1957 – przy TWF powstaje Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego 1969 – TWF uzyskuje status uczelni wyższej i przyjmuje nazwę Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego 1973 – WSWF przyjmuje imię oświeceniowego filozofa Jędrzeja Śniadeckiego 1981 – Read more about Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku[…]

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie ok  4000 studentów na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia kształcąc od lat humanistów i pedagogów coraz intensywniej kładzie nacisk na poszerzanie oferty edukacyjnej o kierunki medyczne, inżynierskie oraz praktyczne, które stwarzają absolwentom szerokie perspektywy na rynku pracy. Już od przyszłego roku akademickiego w ramach priorytetowego projektu Słupski Ośrodek Akademicki można będzie studiować, m.in. takie specjalności jak: projektowanie Read more about Akademia Pomorska w Słupsku[…]

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin Internet: www.usz.edu.pl Biuro ds. rekrutacji Tel.: +48 91 444 11 60 E-Mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl Uniwersytet Szczeciński: – największa uczelnia na Pomorzu zachodnim – blisko 17 tys. studentów – ok. 60 kierunków studiów – wyjazdy zagraniczne – do wyboru ok. 120 uczelni w Europie – atrakcyjne stypendia i zapomogi dla studentów studiujących na zasadach Read more about Uniwersytet Szczeciński[…]

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Pomorski Uniwersytet Medyczny Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 4 wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje 12 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe.

Politechnika Koszalińska

  Politechnika Koszalińska Kierując się hasłem „Student jest najważniejszy”, Politechnika Koszalińska stawia na rozwój, przyszłość i możliwie jak najlepsze – nowoczesne i najbardziej uniwersalne – wykształcenie swoich studentów. Politechnika Koszalińska jest jedyną publiczną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym i jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim oraz jedną z największych instytucji Koszalina. Kształci studentów na 25 kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. Studenci zdobywają stopnie: licencjata, Read more about Politechnika Koszalińska[…]

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje prawie 50 kierunków studiów na 10 wydziałach. Kształcimy z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych oraz ekonomicznych. Nasze programy kształcenia są ciągle dostosowywane do zmieniających się warunków gospodarczych.  Ponad 10,5 tys. studentów ma możliwość działania w prawie 100 kołach naukowych i 8 organizacjach studenckich. ZUT znajduje się na 7 pozycji pod względem miesięcznych wynagrodzeń  całkowitych absolwentów Read more about Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie[…]

OXFORDON – Studia w Anglii

  OXFORDON – Studia w Anglii OXFORDON Studia w Anglii Centrum Informacyjne w Polsce – bezpłatnie pomagamy w całym procesie rekrutacji od wyboru kierunku i uczelni poprzez złożenie podania, wniosków o dofinansowanie oraz akademik. Zapraszamy na indywidualne konsultacje podczas targów oraz warsztaty, na których dowiesz się więcej szczegółów, dlaczego warto rozważyć opcję studiowania za granicą. Warto wiedzieć, że: – Nie ma barier ekonomicznych ani formalnych. Trzeba „tylko” chcieć!!! – Read more about OXFORDON – Studia w Anglii[…]

Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa eXpert w nauczaniu zaocznym Licencjat | Inżynier | Magister | Podyplomowe dzienne | zaoczne | e-learningowe Gdańsk, Tczew, Słupsk, Koszalin, Olsztyn ADMINISTRACJA |  KRYMINOLOGIA | SOCJOLOGIA | PEDAGOGIKA | EKONOMIA | STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI | ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU GOSPODARKA PRZESTRZENNA | TURYSTYKA I REKREACJA | EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH gsw.gda.pl Kontakt: SŁUPSK – Koszalińska Read more about Gdańska Szkoła Wyższa[…]

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

  Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie jest jednym z dziewięciu wydziałów i należy do największej grupy szkół biznesu. Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie szczyci się wieloletnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym. Jej osiągnięcia i wysoki poziom nauczania potwierdzają liczne rankingi, w których Uczelnia zajmuje czołowe miejsca. Nasza Uczelnia oferuje szeroki wybór kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Wyższa Szkoła Bankowa Read more about Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie[…]

Szkoła Morska w Gdyni

  Szkoła Morska w Gdyni Pomaturalna Szkoła Morska kształcąca w zawodach: oficer nawigator statku morskiego, oficer mechanik statku morskiego. Nauka trwa 2,5 roku, w tym 12 miesięcy praktyki na statkach morskich. Jesteśmy pierwszą niepubliczną Szkołą morską policealną w Polsce.  Nasze wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy do ciągłego rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia. Krótka droga do celu. W zaledwie dwa i pół roku, po zdaniu egzaminów w Urzędzie Morskim, zostajesz Read more about Szkoła Morska w Gdyni[…]

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje już od ponad 20 lat. Kształcimy na dwóch kierunkach: administracja i praca socjalna. Administracja to pewna praca nie tylko w urzędach, administracji rządowej i samorządowej – ale także w różnego rodzaju firmach. W każdej z nich jest dział administracji. Potrzeba dobrze wykwalifikowanej kadry, która będzie znać przepisy administracyjne, będzie umiała dobrze się poruszać w tych zagadnieniach. Praca w administracji Read more about Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie[…]

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

  Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum Collegium Balticum in Szczecin jest uczelnią niepubliczną, która została założona w 1992 roku. SSW COLLEGIUM BALTICUM prowadzi kształcenie na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunkach pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, praca socjalna, informatyka (studia inżynierskie) oraz studiach drugiego stopnia na kierunku pedagogika i bezpieczeństwo wewnętrzne. Oferta uczelni wzbogacona jest również o kursy, szkolenia oraz ogromy wachlarz studiów podyplomowych. Część studiów podyplomowych Read more about Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum[…]

Akademia Morska w Gdyni

  Akademia Morska w Gdyni Zdobądź zawód z przyszłością! 4 Wydziały, 8 Kierunków, 37 Specjalności Akademia Morska w Gdyni (AMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia Read more about Akademia Morska w Gdyni[…]

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się uczelnią. Kształci poszukiwanych specjalistów, znajdujących zatrudnienie m.in. w żegludze międzynarodowej i śródlądowej oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką morską. Studenci akademii uczą się na trzech wydziałach, na studiach inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Ze względu na specyfikę przyszłej profesji, studenci od pierwszych chwil mają kontakt z praktyczną nauką zawodu. W program nauczania wpisane są płatne praktyki, Read more about Akademia Morska w Szczecinie[…]

Wystawcy III edycji EDU DAY 2016

  Prezentujemy Uczelnie, Instytucje Edukacyjne oraz Instytucje Rynku Pracy, które odwiedziły nas w dniach 16-18 listopada! Po raz pierwszy Targi trwały 3 dni i odbyły się w 3 miastach. Dziękujemy za wsparcie: Szczecinek, Koszalin, Słupsk.   Koniec jednej edycji to start przygotowań do kolejnej. Zaczynamy! Do zobaczenia!

WYSTAWCY na EDU DAY 2016

  Po poprzedniej edycji Targów pisaliśmy, że planujemy podwoić liczbę Wystawców podczas EDU DAY 2016! Udało się 🙂 Poniżej prezentujemy Uczelnie, Instytucje Edukacyjne oraz Instytucje Rynku Pracy, które odwiedziły nas 5 kwietnia! Jaki cel na kolejną edycję? Zachować nasze tempo wzrostu – chcielibyśmy na EDU DAY 2017 w Koszalinie ugościć ponad 40 Wystawców! Zaczynamy przygotowania. Do zobaczenia!